ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာ၏ COVID-19 အာမခံ နှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းချက်များ

၂၀၂၁၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့အထိ(အထူးအစီအစဥ်ကာလ) အတွင်း Prudential Myanmar Life Insurance ၏ အသက်အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူ၍ အသက်အာမခံထားသူဖြစ်ခဲ့ပါက အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရက်(၉၀)အတွင်း မည်သည့်ဝန်ဆောင်ခမှ ထပ်ဆောင်းပေးရန် မလိုအပ်ဘဲ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ အထူးအစီအစဥ်ကာလအတွင်း အာမခံအသစ် ထားရှိသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အာမခံအကာအကွယ်ကို ရက် ၉၀ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရူဒန်ရှယ်မြန်မာ၏ အာမခံအသစ်ထားရှိသူများပါမက သက်တမ်းကျန်ရှိသေးသော အာမခံထားရှိသူများသည်လဲ ယခုအထူးအစီအစဥ်ကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့၊ ၂၀၂၁ အထိ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

 (အကျိုးခံစားခွင့်ဇယား)

ဤ COVID-19 အာမခံအကာအကွယ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းပေးချေနိုင်သော ငွေပမာဏသည် အသက်အာမခံထားသူတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရောဂါအခြေအနေနှင့် တောင်းခံ‌ခဲ့သော COVID-19 အကျိုးခံစားခွင့် အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

ဥပမာ။   ။ အာမခံထားငွေ သိန်း ၄၀ ရှိသော သူသည် ‌‌ဆေးရုံတက်‌ရောက်ကုသခြင်း အကျိုးခံစားခွင့် ၁၀ သိန်းကို တောင်းခံထားပြီး ပြင်းထန်သောလက္ခဏာအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် သိန်း ၂၀ ကို ထပ်မံတောင်းခံခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၁၀ သိန်းကိုသာ ထပ်မံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 

အခြေအနေများ 

အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်မည့် ငွေပမာဏ

ဆေးရုံတက်ရောက်

ကုသခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်

 

အာမခံထားသူသည် COVID-19 ၏ သာမန်နှင့် သာမန်ထက်ပိုသော ရောဂါလက္ခဏာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါက

အာမခံထားငွေ၏ ၂၅% ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး ၁၀ သိန်းအထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပြင်းထန်သောလက္ခဏာ အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်

 

အာမခံထားသူသည် COVID-19 ၏ ပြင်းထန်သော ရောဂါလက္ခဏာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါက 

အာမခံထားငွေ၏ ၅၀ %ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး ၂၀ သိန်းအထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်တွင် တက်ရောက် ကုသခံရခြင်း အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်

 

အာမခံထားသူသည် COVID-19 ရောဂါ‌ကြောင့် အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင် ICUတွင် ကုသခြင်းခံရပါက

အာမခံထားငွေ၏ ၁၀၀% ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး ၁၀၀ သိန်းအထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။

အသက်သေဆုံးခြင်း အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်

 

 

အာမခံထားသူသည် COVID-19 ရောဂါ‌ကြောင့် အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင် ICUတွင် ကုသလျက် သေဆုံးခဲ့ပါက

အာမခံထားငွေ၏ ၁၀၀% ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများဆုံး သိန်း ၁၅၀ အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။

 

1. သာမန်လက္ခဏာများ

COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာများရှိသော်လည်း အဆုတ်ရောင်(နမိုးနီးယား) သို့မဟုတ် ကိုယ်တွင်းအောက်စီဂျင်နည်းခြင်းတို့ မရှိခြင်း။ အနံ့မရသည့်လက္ခဏာ တစ်ခုတည်းရှိသူသည် ယခုခံစားခွင့်နှင့် အကျုံးမဝင်ပါ။

2. သာမန်ထက်ပိုသောလက္ခဏာများ

အဆုတ်ရောင်(နမိုးနီးယား) ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သော ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောခြင်း နှင့် အသက်ရှုမြန်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရသော လူငယ်လူရွယ်နှင့် လူကြီးများ

3. ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများ

အဆုတ်ရောင်(နမိုးနီးယား) ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သော ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ မောခြင်း နှင့် အသက်ရှုမြန်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရသော လူငယ်လူရွယ်နှင့် လူကြီးများ တွင် အောက်ပါလက္ခဏာတစ်ခုခုပါ ဖြစ်ပွားနေခြင်း၊

(က) အသက်ရှုနှုန်း တစ်မိနစ်အကြိမ် ၃၀ ထက်များနေခြင်း။

(ခ) ပြင်းထန်သော အသက်ရှုခက်ခဲခြင်း (သို့) အခန်းတွင်းလေထုမှာပင် SpO2 ၉၃ ရာနှုန်းထက် ကျဆင်းနေခြင်း။

 

 စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းချက်များ

  1. Prudential Myanmar Life Insurance Limited တွင် အာမခံထားသူများသည် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိပါသည်။

  • အထူးအစီအစဥ်ကာလအတွင်း ပေါ်လစီအသစ်ဝယ်ယူထားသူများ၏ COVID-19 အတွက် အာမခံအကာအကွယ် သက်တမ်းသည် ပေါ်လစီစတင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစတင်၍ (အာမခံ အကာအကွယ်) ရက် ၉၀ အတွင်း ခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

  • လက်ရှိဝယ်ယူထားသော ပေါ်လစီများ၏ ယခင် COVID-19 အာမခံအကာအကွယ်မှာ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ၊ အသစ်ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းထားသော အာမခံအကာအကွယ်ကို သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ မကုန်ဆုံးခင်အချိန်အထိ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

  1. အသက်အာမခံထားသူသည် COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာ သို့မဟုတ် တခြားအလားတူ ရောဂါလက္ခဏာ များ ယခင်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါက (သို့မဟုတ်) ပေါ်လစီဝယ်ယူပြီး ၁၄ ရက်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာပါက အာမခံထားသူသည် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

  2. ဤအစီအစဥ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်သော ဆေးစစ်ချက်၊ ဆေးမှတ်တမ်းများ နှင့် သေစာရင်းလက်မှတ်တို့ကို တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်းအတွက် စစ်ဆေးရာတွင် စာရွက်စာတမ်းများ ထပ်မံလိုအပ်လာပါက ဆက်လက်တောင်းဆိုမည် ဖြစ်ပါသည်။

  3. “COVID-19” ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသော လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (Novel Coronavirus) ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကို ဓါတ်ခွဲအတည်ပြုထားသော ဆေးစစ်ချက်မှတ်တမ်းသည် အစိုးရဖွဲ့အစည်း မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ‌ဆေးရုံများမှ ဖြစ်ရပါမည်။ အခြားပြင်ပ ဆေးခန်းများမှ ရောဂါလက္ခဏာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်များသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။

  4. အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် အာမခံထားသူ၏ ပေါ်လစီသည် ၎င်းသက်တမ်းရှိစဥ် အတွင်းသာ အကျိုးခံစားခွင့်များကို တောင်းခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

  5. ယခုနှင့် ယခင် COVID-19 အထူးအစီအစဥ်နှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးခံစားခွင့်များကို ဝယ်ယူထားသော ပေါ်လစီများနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အာမခံသက်တမ်းအတွင်း ၁ ကြိမ်သာ တောင်းခံခွင့်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ COVID-19 အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကတောင်းခံခဲ့ဖူးပါက တခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် အများဆုံးထုတ်ပေးနိုင်မည့် ပမာဏကို လျော့၍ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

  6. ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဖော်ပြပါအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း စသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ အငြင်းပွားမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။